Damien Hirst – New Religion

image description

image description

DAMIEN HIRST – NEW RELIGION
24.07-27.09.2015
ul. Jaskółcza 1, Gdańsk – DOLNE MIASTO
Wernisaż: 24 lipca 2015, 18:00
Na wystawie „New Religion” w ramach projektu Art+Science Meeting 2015, prezentowane będą prace jednego z głównych twórców sztuki współczesnej – Damienia Hirsta. Wernisaż odbędzie się 24 lipca br. w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 1 na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Na wystawie „New Religion” w ramach projektu Art+Science Meeting 2015, prezentowane będą prace jednego z głównych twórców sztuki współczesnej – Damienia Hirsta. Wernisaż odbędzie się 24 lipca br. w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 1 na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Kurator: Anna Szynwelska

Współpraca: Paul Stolper, Linsey Young
Wiara była w centrum twórczości Damiena Hirsta od początku jego kariery. Jego wczesne prace przedstawiające szafki apteczne, jak na przykład „Bóg” z 1989 roku, przeciwstawiały bezkrytyczną wiarę w naukowy racjonalizm – przekonanie, że dzięki tabletkom będziemy zdrowi – bardziej subiektywnej wierze w religię i zbawienną, uzdrowicielską moc Boga. To porównanie wyrażało rozczarowanie Hirsta faktem, że nie wierzymy w sztukę w taki sposób, w jaki bezkrytycznie wierzy się w Boga lub naukę. Bez tej wiary w sztukę, jakiekolwiek poczucie znaczenia jest roztrwonione – a to przecież przemyślne spojrzenie sztuki i jej struktury formalne umożliwiają poznanie się na iluzjach życia.
ART+SCIENCE MEETING 2015
Art+Science Meeting 2015 jest kontynuacją projektu realizowanego przez CSW Łaźnia od 2011 roku, na który składają się wydarzenia prezentujące dzieła najwybitniejszych światowych artystów współpracujących z naukowcami bądź działających na styku nauki i sztuki, które często podejmują zagadnienia dotyczące sztucznego życia i sztucznej inteligencji, wpisując się w dyskusję na temat kondycji postludzkiej. Promuje ideę interdyscyplinarności i komplementarności sztuki i nauki. Rozwijana od kilku lat ścisła współpraca i wymiana informacji pomiędzy CSW Łaźnia, a instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w Polsce oraz za granicą (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytety w Plymouth oraz w Bremie etc.) owocuje tym, że nasz wieloletni projekt postrzegany jest jako żywa platforma współpracy pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin naukowych i inżynieryjnych a artystami i odbiorcami.