„KUŹNIA PROJEKTÓW” – konkurs na najlepsze inicjatywy społeczno-kulturalne mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka.

kuznia_web

„KUŹNIA PROJEKTÓW” to konkurs wrocławskiego Centrum Kultury AGORA, Wrocław, ul. Serbska 5a,
na najlepsze inicjatywy społeczno kulturalne mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka. Spośród zgłoszonych projektów do 7 inicjatyw zostanie sfinansowanych i zrealizowanych od 31 lipca do 21 listopada 2016 roku.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ckagora.pl. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat – mieszkańców Osiedla Karłowice – Różanka lub animatorów działających na rzecz mieszkańców Osiedla Karłowice – Różanka. Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2016 r.

Autorzy pomysłów, które przejdą weryfikacje formalną zostaną zaproszeni na bezpłatne warsztaty, mające na celu dopracowanie autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych – od pomysłu do szczegółowego planu realizacji. Podczas cyklu warsztatów autorzy projektów poznają zagadnienia istotne dla realizacji swoich działań, takie jak diagnoza potrzeb i zasobów grupy docelowej, definiowanie celów projektu, planowanie działań, określanie harmonogramu i budżetu. Zdobędą wiedzę o sposobach pozyskiwania środków finansowych oraz ewaluacji działań. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Harmonogram:

  • do 5 maja – przyjmujemy zgłoszenia,
  • do 9 maja – następuję weryfikacja formalna zgłoszonych pomysłów,
  • 14 maja – 29 maja – odbywają się warsztaty, przygotowujemy pomysły do realizacji,
  • 29 maja – głosujemy i wybieramy 10 najlepszych inicjatyw z których komisja konkursowa wybierze do 7 pomysłów, które zostaną sfinansowane,
  • 6 czerwca do 30 czerwca – podpisujemy umowy z autorami najlepszych inicjatyw i składamy gotowe wnioski do Narodowego Centrum Kultury.
  • 31 lipca – 21 listopada – realizujemy projekty!

Niezbędne dokumenty:

  • regulamin
  • formularz zgłoszenia
  • zgoda rodziców / opiekunów

Informacje:

http://www.ckagora.pl/2016/03/17/masz-pomysl-zglos-go-do-kuzni-projektow-i-zdobadz-do-6-tys-zl/