Lato w Teatrze w Szczecinie

1-logotyp-Lato-w-teatrze

Szczecin
Teatr Lalek „Pleciuga”

30 czerwca – 13 lipca

„Raz dwa trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, drei – du musst sein!”

 Więcej informacji o „Lecie w Teatrze”

W trakcie warsztatów uczestnicy poszukiwać będą specyficznej atmosfery dawnego Szczecina z jego skomplikowaną historią i wielokulturowością. Za pomocą starych pocztówek i fotografii oraz wywiadów ze starszymi mieszkańcami, postarają się odtworzyć życie codzienne jego mieszkańców sprzed lat. Głównym celem będzie wzmocnienie w dzieciach poczucia przynależności do miejsca, w którym się urodziły i wychowują, dumy z jego bogatej i skomplikowanej historii, ale też świadomości przeobrażeń, które dokonały się w mieście na przestrzeni ostatniego stulecia i ich znaczenia dla dawnych i obecnych mieszkańców.