Nowy numer Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego

zkk_wrzesien

Najnowszy numer Kwartalnika, 3/2016, jest dedykowany II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu. I chociaż jubileusz 100-lecia istnienia placówka obchodzi w tym roku, świętowanie rozpoczęło się jeszcze w roku szkolnym 2015/2016. Były spotkania ze znamienitymi absolwentami, wystawy fotografii poświęcone początkom szkoły oraz jej zacnym pedagogom i absolwentom. 

ZKK wpisuje się w szereg wydawnictw prezentujących dorobek szkoły. Powstała monografia szkoły i Księga pamiątkowa. Uczniowie jubileuszowi swej szkoły poświęcili numer jesienny gazetki „Ergo sum”. Treści o liceum sprzed lat oraz dniu obecnym prezentuje „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”.

Przeglądając te wydawnictwa trafiłam na wiele nazwisk mi znanych, wszak są to nie tylko autorzy książek, muzycy, literaci i plastycy – ludzie tworzący zamojska, ogólnopolską kulturę, ale niejednokrotnie Autorzy Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego.

Przygotowany numer pisma ukaże się na kilka dni przed uroczystym zjazdem. Podczas dwudniowego święta pedagogów, dawnych i obecnych uczniów, sympatyków liceum będzie można zobaczyć prezentację multimedialną, porozmawiać z bliskimi ze szkolnej ławy i pedagogami, zarówno podczas części oficjalne jak i mniej – Balu Absolwenta.

Wspomnieniem wydarzenia będzie posadzony na tę okoliczność przed siedzibą szkoły dąb jubileuszowy. – Będzie trwał już zawsze, jak wspomnienia o czasach licealnych, zdaniem wielu tych najlepszych w życiu.

Jakie były początki szkoły i jaka jest ona dzisiaj, co ją ukształtowało i jakie towarzyszą jej priorytety? Wreszcie, jaki jest absolwent II LO? – Zapraszam Państwa do lektury ZKK, w którym znajda Państwo odpowiedzi na postawione pytania.

Agnieszka Szykuła-Żygawska

Spis treści ZKK 3 (128) 2016

OD REDAKCJI

ROZMOWY
Szkoła dobrych praktyk. Rozmowa z Dyrektor II L.O. im. Marii Konopnickiej w Zamościu Beatą Chmurą

Z KART HISTORII
Agnieszka Baraniecka, Maria Dziuba, Alfreda Halska i Joanna Korona. Gimnazjum w Zamościu i II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu Zapiski z protokołów szkolnych 1916- 2009
Małgorzata Cymińska Pierwsze sprawozdanie z działalności szkoły

Przedwojenne maturzystki
Maria Lipczyńska-Przegalińska Dziennik (fragmenty)
Zofia Maślińska Wybór listów

Pokręcone drogi do wolności

SYLWETKI
Marek Kołcon Wanda z Lippomanów Madlerowa – pierwsza dyrektor Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Zamościu
Bogumiła Sawa Pamięć aż po grób 1
Beata Chmura Lucyna Kniaziowa – wspomnienie

PLASTYKA
Agnieszka Szykuła-Żygawska, Barbara Typek Pocztówki Pawła Gajewskiego
Anatol Małyszek Edukacja filmowa w II L.O.
Bogdan Nowak Zapomniany świat w kolorze sepii
Andrzej Pogudz Galeria Artystyczna „Wieszak”