Październikowy numer MIESIĘCZNIKA „ODRA”

Bez nazwyTURSKI o kryzysie edukacji • GAJDZIŃSKI o silnych przywódcach
BACHMANN: Polsko-ukraińskie spory o Wołyń • LEJDA: Życie na dług
CITATI: Niebiański  myśliwy Calassa • SZKOŁA o Cioranie • KUROŃ (cd.) • ORŁOŚ: Ty nam błogosław • OLSCHOWSKY: Moje spotkania z Różewiczem , KOWALCZYKOWA: Albumy Lorentza • 8. ARKUSZ: Poeci znad morza