Wernisaż wystawy w Muzeum w Tykocinie

fot Morusy

Morusy w fotografii Włodzimierza Puchalskiego
Fotografie z archiwum fotograficznego Włodzimierza Puchalskiego ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego w Zamku Królewskim.

 przygotowanej przez Wojciecha Kowalczuka z Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Zapraszamy w piątek 17 lipca 2015 r. o godz. 15.00 na wernisaż wystawy do Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2

Wystawę będzie można oglądać do końca października 2015.

Scenariusz wystawy: Wojciech Kowalczuk
Teksty ze wstępu: Włodzimierz Puchalski, Na rozlewiskach Biebrzy i Narwi, Sport i Turystyka, Warszawa, wyd. I 1972

 

________________________________

 

 

Włodzimierz Puchalski ( urodzony 9 marca 1909 w Mostach Wielkich koło Lwowa – zmarł 19 stycznia 1979 na Wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie) pionier filmu przyrodniczego w Polsce, reżyser filmów dokumentalnych i oświatowych. Autor wielu albumów fotograficznych o tematyce przyrodniczej. Ukończył Politechnikę Lwowską uzyskując dyplom inżyniera agronoma. W latach 1933-36 był asystentem profesora Witolda Romera w Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej, a w 1937-39 asystentem profesora Kazimierza Wodzickiego w Zakładzie Anatomii Zwierząt i Histologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym okresie zrealizował pierwsze filmy o tematyce przyrodniczej nagrodzone na krajowych i zagranicznych konkursach. Po zakończeniu II wojny światowej od 1946 roku organizował Krakowski Instytut Filmowy. W 1950 r. podjął pracę w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od 1956 roku w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.

Do wsi Morusy pod Tykocinem trafił po raz pierwszy w 1947 r. Zauroczony bogactwem narwiańskich rozlewisk nabył we wsi dom, który odwiedzał niemalże każdej wiosny do połowy lat 70. XX wieku.

W przechowywanej w Muzeum w Niepołomicach bogatej spuściźnie fotograficznej Włodzimierza Puchalskiego, liczącej sto tysięcy negatywów, odnajdujemy liczne zdjęcia wsi i jej mieszkańców. Zostały one wykonane w latach 1947-1975. Część z nich Włodzimierz Puchalski opublikował w wydawnictwach przyrodniczych. Zebrane na wystawie w jednym miejscu stanowią znakomitą dokumentację etnograficzną ukazującą już nieistniejącą wiejską architekturę drobnoszlacheckich Morus i tradycyjne zajęcia jej mieszkańców. Narrację wystawy tworzą fragmenty tekstu Włodzimierza Puchalskiego zaczerpnięte ze wstępu do wydanego w 1972 r. albumu fotograficznego „Na rozlewiskach Biebrzy i Narwi”.

Wojciech Kowalczuk